top of page

Privacyverklaring / Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Browz & More zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Browz & More garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Browz & More wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
 

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Browz & More Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Browz & More.

U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.
 

Persoonlijke gegevens

Browz & More zamelt persoonsgegevens in en gebruikt deze gegevens in het raam van de commerciële relatie met onze klanten, om onze nieuwsbrieven te kunnen versturen, emails met herinneringen voor afspraken te kunnen versturen en onze klanten op de hoogte te kunnen brengen van eventuele veranderingen in afspraken, acties, promoties etc.

De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens. Zij worden niet gedeeld met andere partijen. Uw gegevens worden bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de uitvoering bovenvermelde taken, inclusief de wettelijke verjaringstermijnen.
 

Wijzigingen

Browz & More heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.
 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Browz & MoreMaandag: 9:00 - 14:00
Dinsdag: 9:00 - 14:00
Woensdag: gesloten
Donderdag: 9:00 - 14:00
Vrijdag: 9:00 - 14:00
Zaterdag: 10:00 - 17:00
Zondag: gesloten

Behandeling alleen op afspraak

Openingstijden

Stationsweg 27
3331 LM Zwij
ndrecht

 +31 6 37304091
 

 info@browzandmore.nl

Browz & More

Direct naar

bottom of page